Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
6596263
od 14 lipca 2004AKTUALNOŚCI » Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

W dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Intencją stron Porozumienia jest dbanie o stały  wzrost poziomu wiedzy i popularyzowanie tematyki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych oraz współpraca zmierzająca do podejmowania przedsięwzięć korzystnych dla systemu i praktyki w tych obszarach.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych będzie organizowany w cyklu rocznym.

Przedsięwzięcie to skierowane jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy w roku ogłoszenia Konkursu oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok obronili prace magisterskie.

Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona Kapituła Konkursu.

 

 

 

 

 

Redaktor:

Michał Cyran

Ilosc wyswietlen:

2059

Zródlo:

Michał Cyran

Ostatnia zmiana:

2016-02-23 08:19:37

Utworzony:

2016-02-23 08:18:17

Historia zmian